Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 stycznia zmarł nasz kolega i przyjaciel, wieloletni pracownik Instytutu Onkologii, chirurg dr Wojciech Kułakowski.
Dr Kułakowski urodził się w roku 1944. Całe swoje życie zawodowe poświęcił chirurgii onkologicznej.  Najpierw w Oddziale Chirurgii Onkologicznej Szpitala Grochowskiego w Warszawie pod kierunkiem wybitnego chirurga onkologa docenta Witolda Żurakowskiego, za którego wychowanka zawsze się uważał. Był na pewno jednym z jego najzdolniejszych uczniów. W roku 1994 rozpoczął pracę w Klinice Centrum Onkologii w szpitalu przy ul. Wawelskiej gdzie pracował do końca swojej kariery zawodowej. Aż do przejścia na emeryturę pełnił funkcję zastępcy kolejnych ordynatorów Oddziału Chirurgii dla których był nieocenionym wsparciem ze swoimi umiejętnościami, zdrowym rozsądkiem i doświadczeniem. Ceniony był przez wszystkich – lekarzy, pielęgniarki i inny personel za wiedzę, koleżeńskość i wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Wielu z nas uczyło się od niego nie tylko techniki chirurgicznej ale także podejścia i postępowania z chorymi onkologicznymi. Zawsze chętnie dzielił się swoją wiedzą nie tylko medyczną ale i życiową.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Zespół Oddziału Chirurgii z Wawelskiej.