W dniu 14 listopada 2023 r. została podpisana umowa określająca warunki finansowania, realizacji oraz rozliczania projektu pt.: Studenckie Onko-Forum, przyjętego do finansowania w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Doskonała nauka II”.

Finasowanie projektu opiewa na łączną kwotę: 180 476,00 zł, które posłużą organizacji dwóch konferencji naukowych:

  • w listopadzie 2023: 86 033,00  (156. urodziny Marii Skłodowskiej-Curie)
  • w maju 2024: 94 443,00

Jest to wydarzenie adresowane do studentów kierunków medycznych oraz młodych lekarzy i naukowców zainteresowanych onkologią i szeroko rozumianym przeciwdziałaniem chorobom nowotworowym.

Mając na względzie potrzeby polskiego systemu lecznictwa i konieczność zachęcenia młodych medyków i naukowców do specjalizacji związanych z onkologią studenci i specjaliści z NIO-PIB postanowili po raz kolejny o organizacji konferencji naukowo-edukacyjnej, która odbędzie się 4 listopada 2023 roku, w 156. rocznicę narodzin Marii Skłodowskiej-Curie – twórczyni Instytutu Radowego w Warszawie. Miejscem obrad będzie Centrum Edukacyjno-Konferencyjne Narodowego Instytutu Onkologii przy ul. W.K Roentgena 5 w Warszawie. Program konferencji obejmował będzie szereg wykładów ekspertów klinicznych, w tym wiodących liderów opinii z zagranicy w dziedzinie onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej i radioterapii.

Nadrzędnym celem konferencji jest przedstawienie onkologii jako specjalizacji jutra, która daje szerokie możliwości – nie tylko leczenia pacjentów, ale także prowadzenia działalności naukowej, badań klinicznych oraz współpracy międzynarodowej. Tym samym mamy nadzieję zachęcić przyszłych lekarzy do wyboru tej prestiżowej, ambitnej i niezwykle ważnej społecznie specjalizacji.