Cel projektu:

Chociaż nowotwory neuroendokrynne (NEN) uznawane są za rzadkie, to w ostatnich latach w wielu opracowaniach i badaniach epidemiologicznych zauważono znaczne zwiększenie zapadalności i wykrywalności NEN. W leczeniu tych schorzeń na pierwszym planie pozostają długodziałające analogi somatostatyny. Dla pacjentów ze stwierdzoną podczas tego leczenia progresją choroby (w stadium, w którym nie kwalifikują się do leczenia operacyjnego) terapią drugiego rzutu staje się leczenie radioizotopowe (Peptide Receptor Radinuclide Therapy, PRRT) z użyciem analogów somatostatyny znakowanych radioizotopami 177Lu lub 90Y lub mieszanką tych radioizotopów (tandem-PRRT).

Celem badania jest opracowanie algorytmu leczenia chorych na NEN z użyciem mieszanek izotopowych ItraPol i LutaPol (177Lu-DOTATATE i 90Y-DOTATATE).

Celem szczegółowym jest ocena skuteczności spersonalizowanego leczenia chorych na NEN z użyciem mieszanek 177Lu-DOTATATE i 90Y-Lu-DOTATATE w porównaniu do standardowego leczenia chorych na NEN z użyciem 177Lu-DOTATATE. Do badania zostanie zakwalifikowanych ok. 120 pełnoletnich pacjentów z zaawansowanym, nieresekcyjnym, potwierdzonym w badaniu histopatologicznym, dobrze i średnio zróżnicowanym (G1 i G2) nowotworem neuroendokrynnym, u których potwierdzono wysoką ekspresję receptorów somatostatynowych.

NIO-PIB jest członkiem konsorcjum złożonym z następujących podmiotów:

Lider projektu – Narodowym Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku

Konsorcjanci:

  • Wojskowy Instytut Medyczny z siedzibą w Warszawie
  • Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach
  • Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, wyłonione w ramach konkursu na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych nr ABM/2019/1.

Umowa na realizację badania podpisana została 15.06.2020 roku.

Okres realizacji badania: 15.06.2020 – 15.06.2026 r.

Całkowita wartość projektu: 16 225 166,35 zł

Budżet dla NIO-PIB: 1 740 167,86 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 16 225 166,35 zł