Oferty pracy

Naszą misją jest tworzenie nowej wiedzy w dziedzinie onkologii oraz standardów optymalnego postępowania w celu realizacji narodowej strategii przeciwdziałania chorobom nowotworowym w myśl motta „w służbie pacjenta i nauki”.

Dlatego poszukujemy wyjątkowych ludzi pełnych pasji, którzy dołączą do naszych zespołów – naukowców, lekarzy, pielęgniarek, sanitariuszy, inżynierów, specjalistów a także studentów i praktykantów.

W Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowym Instytucie Badawczym od pierwszego dnia wspólnie pracujemy nad rozwojem Twojej kariery.

Ponad 90 lat doświadczeń nauczyło nas, że ciągły rozwój osiągany dzięki naszym Pracownikom gwarantuje status wiodącego ośrodka przeciwdziałania chorobom nowotworowym.

W unikalny sposób łączymy troskę o pacjenta, badania naukowe, rozwój kompetencji i pewność pracy. Zależy nam na długofalowej współpracy i tworzeniu stabilnych warunków zatrudnienia. Spośród blisko 3 tysięcy zatrudnionych osób, ponad 85% umów o pracę jest zawarta na czas nieokreślony.

Bezpieczeństwo Pracowników jest dla nas priorytetowe. Dlatego dbamy o zdrowie Pracowników i nieustannie doskonalimy warunki pracy spełniając najwyższe standardy bezpieczeństwa. Chcemy aby Pracownicy czuli się u nas dobrze i bezpiecznie. Dzięki cyklicznym badaniom satysfakcji z pracy podejmujemy dopasowane działania usprawniające.

W Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowym Instytucie Badawczym możesz nieustannie się rozwijać dzięki szkoleniom, biorąc udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, oraz w interdyscyplinarnych projektach.

Wybitni naukowcy zatrudnieni w Instytucie systematycznie zdobywają prestiżowe nagrody. Cieszymy się ponadto świetnymi opiniami naszych pacjentów.

Wybierz najdogodniejszą dla Ciebie formę współpracy i dołącz do nas. Poznaj ludzi, którzy tak jak Maria Skłodowska-Curie uważają, że „Nauka jest czymś bardzo pięknym”.

Nasze oferty pracy i ogłoszenia konkursowe znajdziesz na stronach:

www.pib-nio.finn.pl/ ,www.facebook.com/NIOPIB

oraz na popularnych portalach rekrutacyjnych.

Wyślij aplikację i bądź pewny, że jeśli Twoje zgłoszenie przykuło naszą uwagę, zadzwonimy aby umówić spotkanie rekrutacyjne. Dopasujemy najdogodniejszą dla Ciebie formę rozmowy, twarzą w twarz lub on-line.

Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (02-781), ul. Roentgena 5.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt: Warszawa (02-781), ul. Roentgena 5, nr telefonu: 22 54-62-889, adres e-mail
iod@nio.gov.pl.

  1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe kandydatów do pracy są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji.

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) oraz na podstawie art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  1. Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Dane osobowe kandydatów do pracy nie są ujawniane innym odbiorcom.

  1. Okres,przez który dane osobowe będą przechowywane:

Dane osobowe są przechowywane  do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przesłania CV.

  1. Uprawnienia z art. 15-21 RODO:

Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  1. Prawo do wniesienia skargi:

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

  1. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

  1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.