Zakład Profilaktyki Nowotworów jest wiodącym ośrodkiem zajmującym się profilaktyką wtórną nowotworów w Polsce.

Swoją działalność realizuje w płaszczyźnie klinicznej, administracyjnej, naukowej i edukacyjnej.

Zakład mieści się w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów

ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Strona Zakładu:

Zakład profilaktyki nowotworów