W dniach 16-18 kwietnia, członkowie konsorcjum realizującego projekt Can.Heal – europejską inicjatywę mającą na celu rozwój narzędzi i metodologii wspierających kraje członkowskie w poprawie dostępu pacjentów do profilaktyki, spotkali się w Instytucie Curie w Paryżu.

W trakcie wydarzenia, uczestnicy wzięli udział w sesjach poświęconych, m.in., aspektom prawnym i technicznym wykorzystania danych, systemom wspomagania decyzji klinicznych oraz współpracy w sektorze publiczno-prywatnym.

NIO-PIB reprezentowała grupa ekspertów pod przewodnictwem prof. Iwony Ługowskiej – Pełnomocnika Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej oraz kierownika Oddziału Badań Wczesnych Faz Instytutu. Zespół na czele z Panią Profesor, od początku uruchomienia projektu, aktywnie uczestniczy w pracach nad jego realizacją.

W czasie spotkania, koordynator projektu, kierownik Cancer Center Sciensano w Belgii – Marc Van den Bulcke oraz prezes zarządu Instytutu Curie w Paryżu, prof. Thierry Philip podkreślali, że wprowadzenie w życie założeń onkologii precyzyjnej wymaga czasu. Konieczne  jest bowiem zapewnienie warunków dla zrównoważonego rozwoju możliwości i dostępu do technologii i leczenia we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Tym samym, rola NiO-PIB, zarówno jako reprezentanta Polski ale także największego ośrodka onkologicznego w kraju i Europie, jest  w procesie tego rozwoju kluczowa.

Projekt jest realizowany od 1 listopada 2023.

https://nio.gov.pl/instytut/inwestycje-i-projekty/projekty-finansowane-przez-komisje-europejska/can-heal-building-the-eu-cancer-and-public-health-genomics-platform/