Przewody doktorskie

 

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

 

 

Postępowania habilitacyjne

 

 

https://www.pib-nio.finn.pl/bipkod/22250863

 

 

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Uchwała Rady Naukowej nr 180/2023

 

 

Rada Doskonałości Naukowej o postępowaniach habilitacyjnych

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.html

 

 

Postępowania profesorskie

 

 

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-profesorskie.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadanai-tytulu-profesora.html